The Story of Prop & Wings

สวัสดีครับเพื่อนๆ Simple and Raw ผู้หลงใหลยีนส์ทุกท่าน
วันนี้เรามีบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวเหรียญตรา Prop & Wings ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นใหม่ที่จะเปิดจำหน่ายเร็วๆนี้

Prop and Wings Insignia หรือที่เรียกว่า เหรียญตราใบพัดและปีก เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหารกองทัพอากาศสหรัฐฯ (โดยคำว่า Prop เป็นคำย่อมาซึ่งมาจากคำว่า Propeller ที่แปลว่าใบพัด) แรกเริ่มเดิมทีในช่วงปี 1920 นี้เองProp and Wings ถูกใช้เป็นเหรียญตราประจำกองกำลังบำรุงหรือ United States Army service และถูกใช้เป็นเหรียญตราประดับของผู้ที่สำเร็จการศึกษานักเรียนนายร้อยในชั้นปีที่ 4 หรือ (USAAC) The United States Army Air Corps ในช่วงปี 1926-1947 เรื่อยมา

โดยปกติเหรียญตราส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นเป็นวัสดุสีเงิน โครเมียม แต่หากผู้ที่สำเร็จการศึกษานักเรียนนายร้อยนั้นมีบรรพบุรุษเคยประจำการในหน่วยกำลังบำรุง หรือกองกำลังรบ บริเวณที่ปีกของตราสัญลักษณ์ผู้สำเร็จการศึกษาจะกลายเป็นวัสดุสีทอง

เกร็ดสาระเพิ่มเติม กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาถูกก่อตั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยคำสั่งพิเศษ โดยประธานาธิบดีคนที่ 28 ของสหรัฐนามว่า วูดโรว์ วิลสัน เนื่องด้วยการต่อสู้บนน่านฟ้าได้กลายเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบสงครามสมัยใหม่แทนการต่อสู้ภาคพื้นดิน ในขณะที่กองทัพอากาศของไทยถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆ ของเอเชีย โดยก่อตั้งขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง 4 ปีเท่านั้น!!

#PropsWings #Military #SimpleAndRaw

Shop now